TÜZÜK KURULTAYINA ÖNERİLERİM

 -10 Mart 2018 tarihinde yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi Tüzük Kurultayımızın; partimizin politikalarını sokağa taşıyacak dinamik örgüt ve bilinçli üye yapısına olan ihtiyacımızı gidereceğine olan inancımla;
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,
Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve
Genel Sekreterimiz Akif Hamzaçebi'ye bir yazı ile gönderdiğim Tüzük değişiklik
önerilerim.
----------------------
9-10 Mart 2018 tarihinde yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi Tüzük Kurultayı için değişiklik önerilerim.

Geleneksel olarak partimizde Tüzük ve Program Kurultayları birlikte
yapılmaktaydı. Örgütsel bir reform yapılacaksa bunu Parti Programı içinde
düşünmeliyiz. Bir program çalışması başlatılarak, toplanan öneriler
değerlendirilmeli ve ilk seçimlerde kullanılacak bir “İlkerler ve Hedefler”
bildirgesine dönüştürülmelidir.
Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti nitelikleriyle Cumhuriyetimizi
yeniden ayağa kaldırmak için,
Cumhuriyet değerlerine demokratik ruh kazandırmak, farklı
düşüncelerin özellikle “ Sosyal demokrasinin” kendini ifade etmesine
açık, evrensel değerleri önemseyen, Parti içi demokrasinin kesintisiz
uygulanmasını hukuki garanti altına alan, ilkesel olarak doğrudan
demokrasiyi hedefleyen bir tüzük değişikliğine ihtiyacımız bulunmaktadır.
 
Örgüt iradesini öne çıkaran bir anlayışla ve üyeyi odağına alan bir tüzük yapmalıyız.
Yeni Tüzüğümüzün hem parti içi demokrasiyi güçlendirmesi, hem de birbiri ile çelişmeyen sade ve anlaşılır şekilde olması gerekmektedir.

Üyelik
Tüzüğe “Parti Okulu” ile ilgili bir madde eklenmeli. Parti Okulu’nun bütçesi, amaçları, görevleri, çalışma yöntemleri ve denetimi konularına ilişkin de yönetmelik düzenlenmeli.
Parti içi eğitim formatı mutlaka değiştirilmeli, yetişkin eğitimine uyumlu eğitim programlarına dönüştürülmeli ve uzman kişiler tarafından verilmesi sağlanmalıdır.

Aday üyelik süresi içinde eğitim zorunluluğu getirilmeli, üye eğitimi ile birlikte sandık eğitimi de verilmelidir.
Temel Siyasi Eğitimini başarıyla tamamlamayanlar asil üye olarak kaydedilmemeli. Olağanüstü durumlarda MYK tarafından üyelikleri kabul edilenler üye kabul edildikleri tarihten sonraki üç ay içinde bu eğitimi almasını zorunlu kılacak bir madde eklenmeli.
Üyelerin parti politikalarına demokratik katılımını sağlayacak koşullar mutlaka yaratılmalı.
Aidat zorunlu hale getirilip, üye başvurusu sırasında çözülmeli.
Üyelik sorumluğunu tebligatla verilen süreye karşın yerine getirmeyen üye; parti içi seçme ve seçilme hakları askıya alınmalı, üst yönetimlerce de görevlendirilmemelidir.
Parti etkinliklerine üst üste üç (3) defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin de seçme seçilme hakkı askıya alınmalıdır.
Partimizin ilkeleri ve hedeflerini dinamik bir örgüt ve bilinçli üye yapısıyla başarıya ulaştırabiliriz.

Parti İçi Seçimler
Partimizin en önemli ilklerinden olan çoğulculuğun, demokratik katılımın ve temsilde adalet ilkesinin gereği parti içi tüm seçimlerde “çarşaf liste” uygulaması Tüzüğe değiştirilemez kural olarak konmalı.
Üyenin seçme ve seçilme hakkını koruyan, her seçimin üyenin katılımıyla yargı denetiminde “ÖN SEÇİM” koşulu hukuki garanti altına alınmalı.
Merkeze atama yetkisi sınırlandırılmalıdır.
İl/İlçe kongrelerinde yerel sorunların ve çözüm önerilerine ilişkin kararlar alınmalıdır. Seçilen Yönetimler bu alınan kararlar doğrultusunda çalışma programları oluşturmalıdır. 

Adaylıklar

İl/İlçe Başkanlıkları içinde belli bir başarı kriteri belirlenmeli ve bir süre ile sınırlandırılmalı.
Kontenjan adaylığında sayı azaltılmalı ve süre sınırlaması getirilmeli.
Adaylar en fazla bir defa kontenjan adayı yapılabilmeli.

Kurultaylar
Kurultayda, Genel Başkan ve Parti Meclisi Üyeleri aynı gün yapılacak seçimle belirlenmeli. 
Kurultay’ın 2. Günü Partinin hedeflerinin ve politikalarının belirleneceği bir çalışma platformuna dönüştürülmelidir.
Parti Meclisi Üye sayısı artırılmalıdır, ayrıca temsilde adalet için illerin temsilini sağlayacak bir yöntem belirlenmelidir.
Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi üyeleri tarafından seçilmeli. 
Merkez Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Genel Sekreter seçilmeli. 
Genel Sekreterlik parti örgütünün başı olmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı
Yapılacak Tüzük Kurultay’ında Cumhurbaşkanlığı adaylığı belirleme yöntemine ilişkin asla tartışılma yapılmamalıdır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı olduğumuzu ve Ülkeyi Demokratik Parlamenter Sistem ile yöneteceğimiz iddiası taşıyan bir partiyiz.
Partili Cumhurbaşkanlığına karşı olduğumuz gerçeği ile çelişmemeliyiz.
Yasal zorunluluk olarak bir madde konması gerekiyorsa bu mutlaka geçici bir madde ile gerçekleştirilmelidir.

Altan İnanç
2011-2015 Örgütlerden ve Seçim İşlerinden Sorumlu
İzmir İl Başkan Yardımcısı

 

TÜM YAZILAR

Kurultayın Ardından

Tüzük Kurultayına Önerilerim

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

Yorumlarınız eklenecektir.Teşekkür ederiz

 

* Doldurmak Zorunlu

ANASAYFAYA DÖN